Seminaris i masterclass

Després de la bona rebuda per part dels alumnes i pares hem tornat a programar els seminaris específics. Amb la voluntat de millorar el nivell tècnic i perfeccionament de l’escola, en les especialitats: clàssic, contemporani, espanyol, jazz i funky, a partir dels alumnes de 1r d’ESO. El cost de cada seminari serà de 9 €, aquest import es pagarà fraccionat entre els 9 mesos del curs, a raó d’1€ mensual., (aquests seminaris tenen caràcter obligatori). En cas (aconsellable) de voler fer un segon seminari es pagarà a banda i l’import serà de 12 €.

 

Professors convidats el curs passat van ser:

Mariana Giustina(Clàssic), Ivan Gongora (Espanyol/Flamenc), Mar Nadal (Jazz), Jordi Luque (Funky), Natàlia Viñas(Contemporani).

 

Les dates programades per aquest curs són:

NOVEMBRE

  • Seminari Clàssic 28 de novembre

GENER

  • Seminari de contemporani 23 de gener

FEBRER

  • Seminari d’Espanyol 27 de febrer.
  • Seminari de Jazz 27 de febrer

MARÇ

  • Seminari de funky 12 de març.